ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ: นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

รับราคา

บุรีรัมย์ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่

ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสการมารับตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่วันนี้ (16ต.ค.2561) ที่จวน

รับราคา

เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รับราคา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 ต.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รับราคา

เข้าสู่เว็บไซด์จังหวัดนราธิวาส

ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น)

รับราคา

คณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครปฐม

คณะผู้บริหาร,ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 0 3434 01556 เบอร์

รับราคา

ผู้บริหาร phangnga.go.th

Latest from adminstrator. แผนที่เส้นทางคมนาคมจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

รับราคา

หน้าแรก

ชาวไร่อ้อยนครสวรรค์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เรียกร้องราคาอ้อยฤดูการผลิต 62/63 ไม่น้อย

รับราคา

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร +66 5311 2704, email : [email protected]

รับราคา

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช : Welcome to Nakhon

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี: รองผู้ว่าราชการจังหวัด

รับราคา

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นั่งหัวโต๊ะประชุมหารือขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด

รับราคา

หน้าแรก

ชาวไร่อ้อยนครสวรรค์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เรียกร้องราคาอ้อยฤดูการผลิต 62/63 ไม่น้อย

รับราคา

หน้าแรก maehongson.go.th

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิสก์ของราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รับราคา

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอำนาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอำนาจหน้าที่ในกิจการ

รับราคา

รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค

รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค

รับราคา

บุรีรัมย์ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่

ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสการมารับตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่วันนี้ (16ต.ค.2561) ที่จวน

รับราคา

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

การบริหารราชการจังหวัด. ทำเนียบเจ้าเมือง ข้าหลวง และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รับราคา

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

11. พระหลวงยุทธสารประสิทธิ์ (เมี้ยน โรหิตเสรนี)

รับราคา

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ : 8 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2558

รับราคา

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช : Welcome to Nakhon

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี: รองผู้ว่าราชการจังหวัด

รับราคา

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด,ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์

รับราคา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ

รับราคา

เว็บไซต์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงานโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2562

รับราคา

: จังหวัดลำปาง : Lampang Province

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รับราคา

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี. ประวัตินายภัครธรณ์ เทียนไชย

รับราคา

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 0 3434 01556

รับราคา

จังหวัดอุบลราชธานี : go.th

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ

รับราคา

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่1 . 2561

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่1 ต.ค. 2561 ลาดบั จังหวัด ลาดับ จังหวัด

รับราคา

Website Suphanburi

ปลัดจังหวัดพะเยา พ.ศ.2553 2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พ.ศ.2554 – 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560

รับราคา

ผู้บริหารจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล [ประวัติ ผวจ. / facebook] นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล . นายวงศกร นุ่นชูคันธ์

รับราคา

ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์. นายอรรถพร สิงหวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รับราคา

เข้าสู่เว็บไซด์จังหวัดนราธิวาส

ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น)

รับราคา

phuket.go.th เว็ปไซต์ประจำจังหวัดภูเก็ต : ผู้บริหารจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด: นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ ปลัดจังหวัด

รับราคา

หน้าแรก maehongson.go.th

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิสก์ของราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รับราคา

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด,ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์

รับราคา

"ผู้ว่าราชการจังหวัด" กับ "อธิบดี"

"ผู้ว่าราชการจังหวัด" กับ "อธิบดี" ใครตำแหน่งสูงกว่ากันครับ? (เอาตามความเป็นจริงนะครับ) ผู้ว่าราชการจังหวัด = นักปกครองระดับสูง (ระดับ 10) อ

รับราคา

หน้าหลัก nongbualamphu.go.th

ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงาน

รับราคา

จังหวัดสระบุรี

5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร

รับราคา

ข้อมูลจังหวัด ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัด กำแพงเพชร เมืองกำแพง ท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก ข้อมูลจังหวัด ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

รับราคา